LIFE, POLITICAL, PUBLIC AND LITERARY ACTIVITY OF SIMON PETLIURA IN MOSCOW IN 1911-1915 (130 - TO THE ANNIVERSARY OF BIRTH IS DEDICATED)

Authors

  • Ukrainian University

Keywords:

Ukrainian Life, Ukraine, Ukrainian people, Ukrainian colony of Moscow, Ukrainians of Austria, Simon Petliura, Mihaylo Grushevsky, Sergey Efremov.

Abstract

The processes of establishment in the environment of the Ukrainian colony of city of Moscow of public, political, cultural magazine "Ukrainian Life" are examined in the floor. A basic accent is concentrated on the life, to political, public and literary activity, one of organizers of magazine Simon Petliura, activity of which in Moscow is analyzed from 1911 to 1915.

References

1. Биография Ф.Е.Корша. – М.,1913.
2. Грушевский М.С. Украина и Украинство. – Украинская жизнь. – М., 1912. – №.1.
3. Єфремов С. На насущные темы. – Украинская жизнь. – М.,1912.– №1.
4. Єфремов С. Пред спущенной завесой. – Украинская жизнь. – М., 1912.– №11.
5. Ідзьо В.С. Українці в Російській державі. – Історико-Філологічний Вісник Українського Інституту при Московському державному пе-дагогічному університеті. – М., 1997. – Т.І.
6. Ідзьо В.С. ”Украинская жизнь” – культурний, науково-просвітницький, політичний орган українців Москви та Росії 1912-1917 років. – Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 1997. – Т.І. – .№1.
7. Ідзьо В.С. ”Украинская Жизнь” про українське питання в перших десятиліттях ХХ століття через призму європейської преси та гро-мадської думки. – Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 1999. – Т.ІІІ.
8. Ідзьо В.С. Українці в Російській державі. – Науковий Вісник Укра-їнського Історичного Клубу. – М., 1997. – Т.І. – №1.
9. Ідзьо Віктор. Михайло Грушевський на шпальтах часописів украї-нців Росії “Украинский Вестник ” та “Украинская Жизнь” у першій чверті ХХ століття. – Львів: “Сполом”, 2007. – 62с.
10. Ідзьо Віктор. М.С. Грушевський про проблему відновлення украї-нської державності на шпальтах науково-просвітницького та полі-тичного органу українців Росії “Украинская жизнь” (1912-1917). – Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2007. – Т.ХІІ.
11. Ідзьо В. Микола Васильович Гоголь у Москві. Двохсотліттю з дня народження присвячується (1809 - 2009). – М., 2009. – Т.ХІV.
12. Корш Ф.Е. Украинский народ и украинский язык. Украинский вопрос. – М.,1916.
13. Симон Петлюра та його родина: Епістолярна спадщина.– К., 1996.
14. Старый Украинец. Украинский книжный язык и общерусская культура. – Украинская жизнь. – М., 1912.– №1.
15. Струве П.Б. Общерусская культура и украинский партекуля-ризм.– Русская мысль. – М.,1912.– №1.
16. Украинская жизнь. – М., 1912. – №1.
17. Украинская жизнь. – М., 1917. – № 2.
18. Шекір М. Московський період життя Симона Петлюри. – Науко-вий вісник українського історичного Клубу. – М., 1999. – Т.ІІІ.
19. Идзьо В.С. Украинская диаспора в России – этапы развития. – Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 200І. – Т.V.

Published

2019-06-25

How to Cite

В. (2019). LIFE, POLITICAL, PUBLIC AND LITERARY ACTIVITY OF SIMON PETLIURA IN MOSCOW IN 1911-1915 (130 - TO THE ANNIVERSARY OF BIRTH IS DEDICATED): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 163–175. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/752