THE IDEA OF SOCIAL HARMONIZATION IN THE WORKS BY MYKOLA HOHOL

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

the idea, the human, the soul, life harmonization, useful labour, the society.

Abstract

On the basis of the analysis of works by Mykola Hohol the article highlights his approach to understanding of the ‘a human being – society’ correlation. The article deals with the central Hohol’s idea of that of the social relationship harmonization by means of ‘the human’s revival’. The author’s Ukraine-oriented thinking as well as his vivid expression of the idea of Ukraine is underlined.

References

1. Аннеков П.В. Литературные воспоминания / Вступ. ст.. В.И. Куле-шова… – М.: Правда. – 1989. – 688 с.
2. Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – 224 с.
3. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в восьми томах. – Т. 2. – М.: Прав-да, 1984. – 320 с.
4. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в восьми томах. – Т. 4. – М.: Прав-да, 1984. – 431 с.
5. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в восьми томах. – Т. 6. – М.: Прав-да, 1984. – 319 с.
6. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в восьми томах. – Т. 7. – М.: Прав-да, 1984. – 527 с.
7. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в восьми томах. – Т. 8. – М.: Прав-да, 1984. – 399 с.
8. Драгоманов М.П. Вибране (“… мій задум зложити очерк історії ци-вілізації на Україні”). – К.: Либідь, 1991. – 688 с.
9. Енциклопедія Сучасної України. Т.6. К.: 2006. 711 с.
10. Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. Т.1. – Львів, 1993. – 400 с.
11. Жулинський М. Гоголь- дух і слово //Гоголь Микола. Зібрання тво-рів у семи томах. Т.1. К.: Наукова думка, 2008. – С.5-8.
12. Зінківський В. М.В. Гоголь у його релігійних шуканнях //Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. Випуск 37-38. – К.: 2000. – С. 413-419.
13. Мережковський Д.С. У тихому болоті (Гоголь і чорт. Дослідження) // Історія філософії України. Хрестоматія. Навч. посіб. К.: Либідь, 1993. – С.298-315.
14. Михед П. Микола Гоголь – апостол живих душ //Гоголь Микола. Зі-брання творів у семи томах. – Т.1. – К.: Наукова думка, 2008. – С.9-30.
15. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 743 с.
16. Франко І. Южнорусская литература // Франко І. Зібрання творів у п’ятидесяти томах. – Т.41. – К.: Наукова думка, 1984. – С.101-161.
17. Чижевський Д. Філософські твори: у 4-х тт.. //Під заг. ред. В. Лісо-вого. – Т.1. – К.: Смолоскип, 2005. – 402 с.
18. Шевченко Т. Твори у п’яти томах. – Т.5. – К.: Дніпро, 1971. – 544 с.
19. Юркевич П. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – 416 с.

Published

2019-06-25

How to Cite

М. Ю. (2019). THE IDEA OF SOCIAL HARMONIZATION IN THE WORKS BY MYKOLA HOHOL: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 62–73. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/742