THE SOCIAL IDEALS OF MYHAJLO PAVLYK

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

ideal community, communalism, “hromada’s socialism”.

Abstract

Revealing the essence of the social ideal of M. Pavlyk, the author highlights orientation thinker priority communalism, as a from of free associations of people and government. Highlights sources of communalism, its principles. It was concluded that the ideal of “hromada’s socialism” M. Pavlyk, as well as other thinker 70-80-years XX-th century was an alternative to the Marxist “state socialism”.

References

1. Ідеал //Філософський енциклопедичний словник. –К., 2002. – С.231.
2. Павлик М. Поминки Шевченка у Кракові / М.Павлик // Твори. –К., 1985. – С.314-322.
3. Витанович І. Соціально-економічні ідеї у змаганнях галицьких укра-їнців на переломі ХІХ-ХХ вв./ І.Витанович – Мюнхен, 1970. -246 с.
4. Франко І. Хома з серцем і Хома без серця / І.Франко // Зібр. творів: У 50-ти т. – К., 1979. – Т.22. – С.7-29.
5. Павлик М. Про русько-українські народні читальні / М.Павлик // Твори. –К., 1985. – С.159-283.
6. Кравців Б. Суспільно-політичні погляди Івана Франка і радянське франкознавство / Б.Кравців // Іван Франко про соціалізм і марксизм. – Нью-Йорк. – 1966. – С.3-28.
7. Франко І. Що таке поступ? / І.Франко // Зібр. творів: У 50-ти т. – К., 1986. – Т.45. – С.300-348.
8. Історія філософії України. – Хрестоматія. – К., 1993. – 559 с.
9. Українська душа. –К., 1992.
10. Історія української філософії. – Хрестоматія. – К., 1993. – 559 с.
11. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Зібр. творів: У 50-ти т. – К., 1986. – Т.45. – С.76-139.
12. Франко І. (Що таке соціалізм). – Там само. – С.44-55.
13. Возняк М. З життя і творчості Івана Франка / М.Возняк. – К., 1955. -304 с.
14. Павлик М. Оборона М. Павлика перед окружним коломийським су-дом 2 січня 1886 р. / М. Павлик // Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. – Чернівці, 1912. – Т.V. – С.7-16.
15. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова //Зібр. тво-рів: У 50-ти т. – К., 1986. – Т.45. – С.423-438.
16. Павлик М. Друкований лист до всіх русинів в Галичині // Пропащий чоловік. Оповідання, повісті, публіцистика. – Львів, 1983. – С.322-335.
17. Костюк В. Михайло Павлик: не останні штрихи до портрета. – Косів, 2003. – 186 с.
18. Павлик М. Письмо до робітничих людей що на Львівському вічу з дня 29 червня 1883 // Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. – Чернівці, 1911. – Т.ІV. – С.201-202.
19. М. Павлик до М. Драгоманова (3 березня 1886 р.) // Переписка Ми-хайла Драгоманова з Михайлом Павликом. – Чернівці, 1912. – Т.V. – С.67-69.
20. Цит.: Денисюк І. Михайло Павлик. – К., 1960. – 168 с.
21. Павлик М. Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині // Пропащий чоловік. Оповідання, повісті, публіцистика. – Львів, 1983.– С.295-322.
22. Павлик М. Передмова до брошури М. Драгоманова “Пропащий час. Українці під московським царством (1654-1876)”. – Львів, 1909. –С.8-9.

Published

2019-06-25

How to Cite

С. М. (2019). THE SOCIAL IDEALS OF MYHAJLO PAVLYK: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(7), 54–61. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/741