THE COALITION GOVERNMENT OF THE FATHERLAND FRONT POST-WAR BULGARIA AND THE STRUGGLE FOR A REGIME OF NATIONAL DEMOCRACY

Authors

  • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Keywords:

Bulgaria, National Front, political parties, the regime of people's democracy, a coalition government, opposition, repression, the people's courts

Abstract

The article analyzes developments of the political history of Bulgaria postwar period. The author argues that the Fatherland Front, as a non-governmental organization looren political forces, that fought for the country's liberation from fascism, strengthened its position with the arrival of the Soviet troops. The formation of a coalition government of the Fatherland Front began a rapid evolution toward left-wing radical (Communist) alternatives in the formation of the regime of people's democracy. At the same time, the formation of the regime of people's democracy in the country was not a democratic way. According to the author, the reasons for the formation of just such a distorted regime of people's democracy in post-war Bulgaria was dependent on powerful external influence, the Soviet factor, the introduction of the habitual for the Soviet Union methods of struggle against "enemies of the people", elimination of multi-party system and imposing the total monopoly of one of the Communist party and its ideology.

References

1. Архив внешней политики Российской Федерации. – Ф. 074, оп. 34, п.115, д.10, л.16.
2. Баева И. Смяна на елита и кадрите в България и Източна Европа (1944-1948) / И. Баева // Лица на времето. – София, 1996. Кн. 1. – С. 63-79.
3. Българските държавни институции. 1879-1986. Енциклопедичен справочник. – София: ДИ «Д-р Петър Берон», 1987. – 1254 с.
4. Валева Е.Л. Политические процессы в Болгарии 1944-1948 годов / Е.Л. Валева // Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной Европы. «Демократическое интермеццо» с коммунистическим финалом. 1944-1948. – М.: Наука, 2002. – С. 143-174.
5. Власть – общество – реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина ХХ века /отв. ред. Э.Г. Задорожнюк; Ин-т славя-новедения РАН. – М.: Наука, 2006. – 442 с.
6. Волокитна Т.В. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе. 1944-1948 гг. / Т.В. Волокитна, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова. – М.: Наука, 1993. – 344 с.
7. Дума. – 1990. – 16 май;
8. Захаров В. Национальният комитет на Отечествен фронт и центральните държавни органи (1944-1947) / В. Захаров // Роля на социалис-тическото право през двадесет и петте години социалистическо строителство в Н.Р. България. – София, 1969. – С. 293-312.
9. Исусов М. За някои съвременни оценки на найновата история на България / М. Исусов // История и обществознание. – 1990. – №2. – С. 9-22.
10. Неопубликовани радиограми на Г. Димитров до ЦК на БРП (к) август – декември 1944 г. // Известия на Института по истории на БКП. – София, 1972. Т. 27. – 386 с.
11. Российский центр сохранения и изучения документов новейшей истории. – Ф.17, оп.128, д.750, л. 8-9.
12. Советско-болгарские отношения и связи. Документы и материалы. Т.2. Сентябрь 1944-декабрь 1958. – М., 1981. – 758 с.
12. Централен Държавен Архив на Република България. – Ф. 28, оп.1, а.е. 3, л. 467.

Published

2019-06-14

How to Cite

В. І. (2019). THE COALITION GOVERNMENT OF THE FATHERLAND FRONT POST-WAR BULGARIA AND THE STRUGGLE FOR A REGIME OF NATIONAL DEMOCRACY: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(31), 112–122. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/606

Issue

Section

ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ УКРАЇНИ