PROCESSIONAL CROSSES IN THE ARMS OF UKRAINIAN AND FOREIGN EPARCHIES: COMPARATIVE ASPECT

Authors

  • King Danylo University

Keywords:

processional crosses, arms, eparchies.

Abstract

The article analyses the artistic peculiarities of the arms of the clergy of various confessions of Ukrainian and foreign eparchies at the end of the 20th and in the early 21st century, their place (purpose) in the spiritual heritage of this period. Examples of insufficiently studied arms are given, but interesting given the images of processional crosses they have.

References

1. Вуйцик В. Нові документальні відомості про українського гравера і друкаря XVIII століття Івана Пилиповича / В. Вуйцик // НТШ: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – Т. ССХХХVI. – С. 460.
2. Гречило А. Нові герби владик Української Греко-Католицької Церк-ви / А. Гречило // Знак: Вісник УГТ. – Львів, 2004. – № 32. – С. 4-5.
3. Гречило А. Емблематика. Спеціальні історичні дисципліни: довід- ник / А. Гречило. – К.: Либідь, 2008. – С. 219-223.
4. Денисов В. Герб митрополита чернівецького і буковинського Української Православної Церкви / В. Денисов // Знак: Вісник УГТ. – Львів, 2002. – № 26. – С. 5.
5. Денисова Т. Герби Лева Шептицького на Служебнику 1759р. із збірки Національного музею ім. Андрея Шептицького: генеалогічні записки / В. Денисов. – Львів, 2010. – № 8. – С. 35-38.
6. Жмурко О. Герби духовних осіб у геральдичній гравюрі Галичини XVII-XVIII ст. (зі збірки Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького): літопис національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / О. Жмурко. – Львів, 2012. – № 9 (14). – С. 108-115.
7. Ільїнський В.М. З історії геральдичних символів Волині / В.М. Ільїнський // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Полонному – 1000 ро-ків» (Полонне, 15-17 червня). – Полонне, 1995.
8. Перкун В. Грамоти українських церковних ієрархів XVII-XVIII ст. як сфрагістичне джерело / В. Перкун // Молода нація. – 2001. – № 3. – С. 240-251.
9. Собор святого Юра у Львові. – К.: Техніка, 2008. – 232 с.
10. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI-XX ст. – Львів, 2002. – 480 с.
11. Вільна енциклопедія Вікіпедія. Ґалеро [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.

Published

2019-06-03

How to Cite

Н. І. (2019). PROCESSIONAL CROSSES IN THE ARMS OF UKRAINIAN AND FOREIGN EPARCHIES: COMPARATIVE ASPECT: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 287–299. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/465

Issue

Section

РЕГІОНАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО