INSTITUTIONAL MODELS OF POLITICAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS OF POST-SOCIALIST COUNTRIES

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

transformation, institutionalism, politics, economy, model.

Abstract

Studies of socio-political transformations of post-socialist countries don’t lose their relevance. The main task is to identify the essential characteristics that determine the effectiveness of transformations. The growth of the importance of institutional influences actualizes the study of the mutual influence of politics and the economy in the system of creation of socio-political changes. The article analyzes the transformational processes through the establishment of a certain model of political and economic interaction. Allocate team (ideological), competitive and social institutional models. Successful practices in the formation of democratic systems are based and systematic transformations and interdependence of political and economic changes.

References

1. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє допов. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с.
2. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Ентоні Гіденс [пер. з англ. Н. Поліщук] . – К.: Альтерпрес, 2004. – 100 с.
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциониро-вание экономики / Дуглас Норт; пер. с англ. А.Н. Нестеренко. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. – 180 с.
4. Олсон, Менкур Влада і процвітання. Подолання комуністичних і ка-піталістичних диктатур / Менкур Олсон; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 174 с.
5. Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: Этапы, те-чения, идеи, проблемы / C.В. Патрушев // Политическая наука. – 2001. – №2. – C.146-186.
6. Полтерович Г. Стратегии институциональных реформ: Перспективные траектории / Г. Полтерович // Экономика и математические методы. – Т. 42. – 2006, No. 1. – С. 3-18.
7. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці / А. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія: фі-лософські науки. – 2006. – Вип. 9. – С. 190-199.
8. Сириця Т.Ф. Особливості взаємозв’язку політики та економіки в умо-вах постсоціалістичних трансформацій: автореф. дис. на здобуття наук. канд. політ. наук: спец. 22.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Т. Сириця. – К., 2005. – 20 с.

Published

2019-05-29

How to Cite

І. І. (2019). INSTITUTIONAL MODELS OF POLITICAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS OF POST-SOCIALIST COUNTRIES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 97–106. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/447

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ