NOVEMBER REVOLUTION IN GALITCA IN 1918 AS A MILITARY OPERATION

Authors

  • L. Y. Genyk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7410-2019-4(56)-30-69

Keywords:

military operation, strategy, tactics; state formations of Austria-Hungary: Parliament – Reich rat, police, army, judicial authorities; Austrian and Ukrainian legislation; military training (theoretical and prac¬tical); compliance with the strategic goal, the mentality of Ukrainians.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the plans of Ukrainian political forces regarding the proclamation and formation of an independent state of Ukraine, and their implementation in terms of military strategy and tactics.

The article analyzes various forms (peaceful and military uprising) of preparation for the transfer or receipt of power by the Ukrainian side after the end of the First World War in the Dnieper Ukraine and in Galicia, as well as ways to achieve the strategic goal of the Ukrainian people the crea­tion of a Ukrainian state.

Methods of analysis of archival documents, analogy, comparison, hy­pothetical established, that all representatives of the political parties of East Galicia considered and focused only on the peaceful way of receiving power by the Ukrainian people in the autumn (in accordance) based on the plan de­veloped and agreed upon the life of Prince Franz-Ferdinand whit represent­atives of the Ukrainian side, who were represented in the Austro-Hungarian Parliament – the Reich rat. Other variants (options) of the proclamation and formation of the Ukrainian state were not foreseen, not considered, not pre­pared or the Galician politicians.

Military variants could theoretically have beet two, but none of them were political forces, that to take up preparations for the creation of a state, have not (foreseen) predicted and not complete the training (preparation have not been made). 

The only ones, who thought soberly and really saw the power version of the creation of the Ukrainian state and its protection, were Ukrainian officers and elders in retirement or who served in the Austro-Hungarian Army.

Findings. Unfortunately, due to the passivity of politicians, the prepa­ration of a military operation on the proclamation and protection of the Ukrainian state it was started too late. And although it is just the gaining power of the Ukrainians as tactical military operation, it has been successful, but the strategic purpose (goal) – the proclamation and preservation of the state Ukraine – Ukrainians have not prepared and failed.  The reason for the defeat is the mentality of Ukrainian.

References

Альманах Станиславівської землі. Збірн. матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. В 2-х т. Т. 1. / Ред. - упоряд. Б. Кравців, М. Климишин. Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен – Париж, 1975. 959 с., Т.2. 1985. 900с.

Броди і Брідщина. Історично – мемуарний збірник. / Ред. Я. Чумак. Торонто, 1988. 671 с.

Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник. / Ред. М. Островерха. Нью-Йорк – Лондон – Париж – Сідней – Торонто, 1972. 943 с.

Городенщина: Історично-мемуарний збірник / Ред. Г. Марунчак [Текст]. Нью-Йорк – Торонто – Вінніпег, 1978. 870 с.

Гуцуляк Михайло. Перший листопад 1918 року на західноукраїнських землях України зі спогадами та життєписами членів Комітету Вико-навців Листопадового Чину. Київ: Либідь, 1993. 405с.

Жовтневий диплом [URL] // http://ru.wikipedia.org/wiki//Октябрьский диплом (нім. м. Oktober diplom) //13.05.2014/21:56:02

Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Документи і матеріали у 5-и т.1 - 5. / Кер. роб. і відпов. ред. проф. О. Ю. Карпенко. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. Т.1. 584с.; Т.4. 886с.

Зборівщина. Над берегами Серету, Стрипи і Золотої Липи: Історично-мемуарний збірник / Ред. кол. Б. Гошовський, В. Верига, А. Жуковський. Торонто – Нью-Йорк – Париж – Сідней, 1981. 1056с.

Звіт Дирекції ц. к. ІІ гімназії в Коломиї за рік шкільний 1913 – 1914. Коломия, 1914. 41с. // Архів Коломийської гімназії.

Історично-мемуарний збірник Чортківської округи / Ред. колегія: Ольга Соневицька, Богдан Стефанович, д-р Роман Дражньовський. Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто. 1974. 923с.

Коломия й Коломийщина. Зб. споминів і статтей про недавнє минуле. / Ред. Богдан Романенчук. НТШ Укр. архів. Т. 46. Філадельфія: Вид-ня комітету коломиян, 1988. 980 с.

Лебедович І. Полеві духовники Української Галицької Армії. Вінніпег: THE NEW PARHWAY PUBLISHERS LTD, 1963 326с.

Нагаєвський І. Спогади полевого духівника / отець-доктор Ісидор Нагаєвський. Торонто: Українська книжка, 1985.

Рогатинська земля / Зб. істор.-мемуарн. матеріалів. В 2-х тт. Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто. Т.1. 1989. 998с.; Т.2. 1996. 845с.

Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийщини, Сокільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнятівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. / Ред. І. Пеленська, К. Баб’як. В 2-х тт. Т.1. Нью-Йорк – Торонто – Париж – Сідней, 1986. 634с.

Тисовський Ол. Пласт. Львів: з друк. НТШ, 1913. 48 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відпов. ред. проф. М. В. Кугутяк. Т.1. Кн.1. (1919-1929). Івано-Франківськ: КПФ “Лік”, 2012. 600с.

УСС: Українські січові стрільці, 1914-1920 / За ред. Б. Гнаткевича та ін.; Іл. оформл. І. Іванця. Репринт. Вид. 1935р. Львів: Слово, 1991. 160с.

Цегельський Л. Від легенд до правди. Спомини про події в Україні зв’язані з Першим Листопадом 1918 р. Нью-Йорк – Філадельфія: Бу-лава, 1960. 313с.

Шляхами золотого Поділля / Регіональний збірник Тернопільщини. Т. ІІ. Філадельфія, 1970. 280с.

Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історико-мемуарний збірник. / Ред. В. Лев і В. Барагура. Нью-Йорк – Париж – Сідней – То-ронто. 1984. 852 с.

Адамович С.В. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914-1918). Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. 80с.

Андрухів І.О. Західноукраїнські товариства “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг”. Івано-Франківськ. 1992. 78с.

Андрухів І.О. Українські молодіжні товариства Галичини: 1861 – 1939 рр. (Короткий історичний нарис). Івано-Франківськ, 1995. 72 с.

Арсенич П. Березуни. Івано-Франківськ, 1994. 31 с.

Арсенич П.І. Станиславів – столиця ЗУНР. Івано-Франківськ – Сня-тин: Управління к-ри Івано-Франківської облдержадміністрації 1993. 56 с.

Баранський К. Станиславів до і після 1919 року. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. 104с.

Березуни: Біографічні відомості. / Упоряд. М. Томащук, С. Симчич, С. Перцович. Коломия: Вік, 1995. 77 с.

Боберський І. Українське сокільство: 1894 – 1939. Львів: Вид-во Сокіл-Батько, 1939. 16с.

Великий А.Г. З літопису християнської України. Церковно-історичні радіолекції з Ватикану. В 9-и тт. Рим: Вид-во оо. Василіян: Т.VІІІ. 1976. 275с.; Т. ІХ. 1977. 304с.

Великочій В., Гаврилів Б. Дмитро Вітовський (1887-1919). Документальний нарис. Івано-Франківськ, [б. в.], 1996. 74с.

Великочій В.С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР (до 85-ліття ЗУНР). Івано-Франківськ: Плай, 2003. 278с.

Великочій В. С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр.; монографія / Володимир Великочій. Івано-Франківськ: Вид-во Центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. 812с.

Віконська Д. За силу і перемогу. Психологія ресантименту // Визвольний шлях. 1956. Кн.8 (серпень). С.864-872.

Геник Любов. Ідея федерації Австрії й ЗУНР // Визвольний шлях. 2003. №1. С.36-45.

Геник Любов. Митрополит А. Шептицький у боротьбі за український університет у Львові в І чверті ХХ ст. // Рідна школа. 2003. № 3. С.18-20.

Геник Л.Я. Іван Франко і “ходачкова” шляхта Березова // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2014. №2 (26). 396с. С.309-328.

Геник Л.Я. Релігійно-моральне виховання в навчальних закладах Східної Галичини кінця ХІХ-початку ХХ ст. Івано-Франківськ: Плай, 2000. 272с.

Демографічний стан українських земель наприкінці ХІХ століття [Історична картиа] // [URL]: http://ukrmap.su/program2009/uh9/Maps/ 11.02.2019 20:12

Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. Львів: Світ, 1992. 144 с.

Енциклопедія Українознавства: Словникова частина. В 10-и т. Т. 1-10. /Гол. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк: Молоде життя, 1955 – 1984.

Західно-Українська Народна Республіка: 1918-1923. Ілюстрована історія / Авт. ідеї, гол. ред. і кер. автор. кол. Микола Кугутяк. Львів – Івано-Франківськ: “Манускрипт – Львів”, 2008. 524с.; іл.

Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Уряди. Постаті / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; гол. ред. ради Ярослав Ісаєвич; упоряд. Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Столяр. Львів, 2009. 350с.

Ігнатюк О.B. Комендант сотні Легіону УСС та Гуцульського куреня УГА Григорій Голинський-Гурбіч (1895 – 1941) [Текст] // “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій”. Київ: Київський міжнародний університет, 2016. С. 132-135.

Історія Австрії [URL] //http://uk.wikipedia.org/wiki//11.04.2014/1:19:05

Історія січових стрільців: 1917 – 1919. Воєнно – історичний нарис. Київ: Україна, 1992. 347 с.

Карпенко О.Ю. З історії Західно-Української Народної Республіки (до 85-річчя з дня народження проф. О. Ю. Карпенка) / За ред. М. Кугутяка. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2006. 494с.

Конституції Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії [URL] // http://histans.com/?termin=Konstitutsi_Avstriskoy_imperii // 13.05.2014/ 21:26:46

Косів М. Воскресають лиш там, де могили… // Дзвін. 1990. № 6. С. 89-93.

Костомаров М. Дві руські народності / Пер. О. Кониський; З перед. Д. Дорошенка. Київ – Ляйпціг: Українська накладня, 1906. 111 с.

Костів Кость. Конституційні акти відновлення Української держави 1917-1919 років та їхня політично-державна якість / д-р Кость Костів. Торонто: Українська друкарня. 1964. 186с.

Кугутяк Микола. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху ХІХ ст. – 1939рр. Івано-Франківськ, 1993. 199с.

Кузич-Березовський І. Березівське боярство на тлі історії України. Детройт: Наклад. автора, 1962. 320 с.

Кузич-Березовський І. Суверени України. Мічіган, 1980. 235 с.

Кучабський, Василь. Корпус Січових Стрільців / Василь Кучабський. Корпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання: 1917-1967 з доповненням новими матеріалами. Чікаґо: друкарня видавництва Миколи Денисюка, 1969. 663с. + іл.

Лазарович М.В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба / Микола Лазарович. Тернопіль, Джура, 2005. 592с.: іл.

Левицький К. Великий зрив (До історії української держави). Львів: Червона Калина, 1931. 161с.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. Львів – Жовква: друкарня оо. Василіян, 1926. 736с.

Леник В. Українська організована молодь (молодіжні організації від початків до 1914 року). Мюнхен – Львів: 1994. 215с.

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Військова еліта Галичини. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. 376 с.

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галицького стрілецтва. Вид. 2-е. Львів: Каменяр, 1991. 200 с.

Литвин М.Р. Проект “Україна”. Галичина в Українській революції 1917-1921 / Микола Литвин. Харків: Фоліо, 2015. 380с., іл.

Монолатій Іван. Українські легіонери. Формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців: 1914-1918. Київ: Темпора, 2008. 88с., іл.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Рим - Київ: Український письменник, 1989 – 1994. 413 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. Київ: Либідь, 1992. 640 с.; Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 р. Київ: Либідь, 1992. 608 с.

Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О. І. Шаблія. Львів: Світ, 1994. 416 с.

Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х рр. ХХ ст.). Івано-Франківськ: Плай, 1999. 136с.

Савчук Б.П. Український Пласт: 1911–1939 [Текст]. Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1996. 264 с.

Сохоцький І. Що дали греко-католицька Церква й духовенство українському народові. Філадельфія: Америка, 1951. 105 с.

Тейлор А. Дж.Т. Габсбурзька монархія 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж.Т. Тейлор. Львів: ВНТ–Класика, 2002. 268 с.

Тинченко Я.Ю. Військово-морські сили України. 1917-1921: науково-популярне видання / худож. Богдан Піргач. Київ: Темпора, 2012. 116с., іл.

Тинченко Я.Ю. Герої неба: пілоти визвольної війни 1917-1920 рр. / худ. Тарас Штих. Київ: Темпора, 2010. 200с., іл.

Тинченко Я.Ю. Панцирні потяги, панцирники та залізничні війська у визвольній війні 1917-1920 рр. / худ. Тарас Штих. Київ: Темпора, 2012. 112с., іл.

Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. Львів: Тріада плюс, 2005. 382с.

Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.). Тернопіль: Економічна думка, 2001. 695с.

Харук А, Кондратьєв В., Хайрулін М. „Анатра”: літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1922 рр. Київ: Темпора, 2008. 80с., іл.

Цьольнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назакевич, А. Онишко, Н. Іваничук. Наук. ред.: В. Расевич. Монографія. / Еріх Цьольнер. Львів: Літопис, 712с.

Ярославин С. Визвольна боротьба на Західно-Українських землях у 1918 – 1923 роках. Філадельфія: Америка, 1956. 182 с.

Австрия в Новое время //История Австрии [URL]//http://ru.wikipedia. org/wiki//10.04.2014 /23:48.

Austria-Hungary 1867–1918 (Other names: Österreichisch-Ungarische Monarchie) [URL] //http://familypedia.wikia.com/wiki/Kingdom_of_ Hungary //13:03:26/22.04.2014.

Kingdom of Galicia and Lodomeria (For the medieval Kingdom of Galicia and Lodomeria, see Kingdom of Galicia-Volhynia; Королівство Галичини та Володимирії (ua); Królestwo Galicji i Lodomerii (pl); Königreich Galizien und Lodomerien (de); Kronland of Austria (a) //http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Galicia_and_Lodomeria//22.04.2014 / 14:40:08

Published

2019-12-27

How to Cite

Genyk , L. Y. . (2019). NOVEMBER REVOLUTION IN GALITCA IN 1918 AS A MILITARY OPERATION: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (4(56), 30–69. https://doi.org/10.31471/2304-7410-2019-4(56)-30-69