С. І. (2019). ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – ВІТАЇСТИЧНИЙ КОНСОЛІДУЮЧИЙ МІФ УКРАЇНИ В ЛІТЕРАТУРІ ДІАСПОРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(55), 519–521. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1007