(1)
Баран, Є. М. . МІЖ “РОСЛИННОЮ ФІЛОСОФІЄЮ” І ЛІТЕРАТУРНОЮ КОН’ЮНКТУРОЮ…. word 2020, 608-609.