(1)
Kononenko, V. I. . SEMANTIC VARIETY OF VASYL STEFANYK’S LITERARY TEXTS: Array. word 2020, 13-24.