Henyk, S. I. ., Gryb, V. A. ., Maksymchuk, L. T. ., Doroshenko, O. O. . and Henyk, Y. I. . (2019) “ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK IN THE VERTEBRAL-BASILAR SYSTEM: Array”, PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (6(58), pp. 17–24. doi: 10.21802/2304-7437-2019-6(58)-17-24.