Gerasymchuk, V. R., I. F. Uwa-Agbonikhena, L. T. Maksymchuk, M. Yu. Kupnovytska-Sabadosh, T. I. Nehrych, O. O. Doroshenko, A. V. Sorokhman, and S. I. Genyk. 2019. “COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, no. 5(57) (April):16-21. https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-5(57)-16-21.