Henyk, S. I., V. A. Gryb, L. T. Maksymchuk, O. O. Doroshenko, and Ya. I. Henyk. 2019. “ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK IN THE VERTEBRAL-BASILAR SYSTEM: Array”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, no. 6(58) (December):17-24. https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-6(58)-17-24.