GERASYMCHUK, V. R. .; UWA-AGBONIKHENA, I. F. .; MAKSYMCHUK, L. T. .; KUPNOVYTSKA-SABADOSH, M. Y. .; NEHRYCH, T. I.; DOROSHENKO, O. O. .; SOROKHMAN, A. V. .; GENYK, S. I. . COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, [S. l.], n. 5(57), p. 16–21, 2019. DOI: 10.21802/2304-7437-2019-5(57)-16-21. Disponível em: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/pulse/article/view/389. Acesso em: 9 aug. 2022.