[1]
Gerasymchuk, V.R. , Uwa-Agbonikhena, I.F. , Maksymchuk, L.T. , Kupnovytska-Sabadosh, M.Y. , Nehrych, T.I., Doroshenko, O.O. , Sorokhman, A.V. and Genyk, S.I. 2019. COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse. 5(57) (Apr. 2019), 16–21. DOI:https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-5(57)-16-21.