[1]
Genyk, S.I. , Genyk, S.M. , Gryb, V.A. , Genyk, Y.I. , Maksymchuk, L.T. , Doroshenko, O.O. , Sorokhman, A.V. and Gerasymchuk, V.R. 2019. CRYPTOGENIC STROKE? LOOK FOR THROMBOPHILIA: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse. 5(57) (Apr. 2019), 9–15. DOI:https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-5(57)-9-15.