[1]
Henyk, S.I. , Gryb, V.A. , Maksymchuk, L.T. , Doroshenko, O.O. and Henyk, Y.I. 2019. ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK IN THE VERTEBRAL-BASILAR SYSTEM: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse. 6(58) (Dec. 2019), 17–24. DOI:https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-6(58)-17-24.