1.
Новосядлий СП, Терлецький АІ, Фрик ОБ. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ШВИДКОДІЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ “ІЗМІР” НА ШВИДКІСНИХ ВІС/НВІС. Number [інтернет]. 12, Лютий 2019 [цит. за 26, Лютий 2021];0(2(38):97-104. доступний у: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/39