1.
Сеничак ВМ, Сеничак ВВ. ЙМОВІРНІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СКІНЧЕННО-РІЗНИЦЕВИХ ТА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ У КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ. Number [інтернет]. 11, Лютий 2019 [цит. за 07, Березень 2021];0(2(38):57-70. доступний у: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/36