1.
Фреїк ДМ, Горічок ІВ, Дикун НІ, Дзумедзей РО, Яремій ІП, Лисюк ЮВ. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛЮМБУМ ТЕЛУРИДУ ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ. Number [інтернет]. 07, Березень 2019 [цит. за 07, Березень 2021];0(1(9):144-5. доступний у: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/291