1.
Новосядлий СП, Терлецький АІ, Фрик ОБ. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ЕПІТАКСІЇ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР КРЕМНІЮ ТА ГАЛІЮ АРСЕНІДУ. Number [інтернет]. 09, Лютий 2019 [цит. за 26, Лютий 2021];0(1(45):63-79. доступний у: https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/14