Савчук, Я. І. «ПРО МНОЖИНУ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН ДЕФЕКТІВ ДЛЯ ЦІЛОЇ КРИВОЇ СКІНЧЕННОГО ПОРЯДКУ». PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, вип. 1(5), Березень 2019, с. 16-19, https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/305.