[1]
В. А. Кривень, Л. І. Цимбалюк, і Н. Р. Крива, «ДВОПЕРІОДИЧНА ЗАДАЧА ПРО ПЛАСТИЧНЕ ВІДШАРОВУВАННЯ ЖОРСТКИХ ВОЛОКОН РОМБІЧНОГО ПЕРЕРІЗУ: Array», Number, вип. 1(37), с. 119–125, Лют 2019.