[1]
B. S. Berezhnytskyi і M. S. Vorobyov, «КІНЕМАТИКА ШАРОШКОВОГО БУРОВОГО ДОЛОТА З ПРЯМИМ ГРАНЕНИМ ЗУБОМ», Number, вип. 2(46), с. 210-217, Груд 2018.