[1]
Т. В. Василишин, «ОПЕРАЦІЯ ЗГОРТКИ НА ПРОСТОРІ, СПРЯЖЕНОМУ ДО АЛГЕБРИ C(P*(X))», Number, вип. 2(38), с. 23-27, Лют 2019.