[1]
Я. І. Савчук, «ПРО МНОЖИНУ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН ДЕФЕКТІВ ДЛЯ ЦІЛОЇ КРИВОЇ СКІНЧЕННОГО ПОРЯДКУ», Number, вип. 1(5), с. 16-19, Бер 2019.