[1]
Д. М. Фреїк, І. В. Горічок, Н. І. Дикун, Р. О. Дзумедзей, І. П. Яремій, і Ю. В. Лисюк, «ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛЮМБУМ ТЕЛУРИДУ ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ», Number, вип. 1(9), с. 144-154, Бер 2019.