[1]
В. В. Михайленко і О. В. Лущиков, «ПОТЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ОДНОЧАСТОТНОГО НАБЛИЖЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ КОЛИВАНЬ НЕПРУЖНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ», Number, вип. 1(21), с. 91-97, Бер 2019.