[1]
І. В. Федак, «ДЕЯКІ БІЄКТИВНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОБЕРНЕНІ ДО НИХ ФУНКЦІЇ: Array», Number, вип. 1(21), с. 26–30, Бер 2019.