[1]
І. В. Федак, «ДЕЯКІ БІЄКТИВНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОБЕРНЕНІ ДО НИХ ФУНКЦІЇ», Number, вип. 1(21), с. 26-30, Бер 2019.