[1]
В. Я. . Грудз, Я. В. Грудз, О. М. . Зотова, і П. А. . Ягода, «ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЇХ НЕПОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ: Array», Number, вип. 16(60), с. 115–124, Жов 2021.