[1]
В. М. . Мойсишин, Р. А. . Жовнірук, і І. І. . Возний, «БАГАТОФАКТОРНІ ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ СТАНДАРТІВ ВІДНОСНОГО СКЛАДНИКА КРУТНОГО МОМЕНТУ НА ДОЛОТІ: Array», Number, вип. 16(60), с. 96–114, Жов 2021.