[1]
С. П. Новосядлий, В. М. . Грига, Р. В. . Мельник, і А. В. . Павлишин, «МІКРОКОНВЕРТОРИ – ОСНОВА СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ», Number, вип. 16(60), с. 47–68, Жов 2021.