[1]
І. М. Гураль і Ю. А. Наквасюк, «ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВПЛИВУ В’ЯЗКОГО НАПОВНЮВАЧА НА РУХ ТІЛА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В РЕЖИМІ ПРЕЦЕСІЇ», Number, вип. 1(45), с. 90-99, Лют 2019.