[1]
С. П. Новосядлий, А. І. Терлецький, і О. Б. Фрик, «ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ЕПІТАКСІЇ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР КРЕМНІЮ ТА ГАЛІЮ АРСЕНІДУ», Number, вип. 1(45), с. 63-79, Лют 2019.