[1]
М. М. Симотюк і І. Р. Тимків, «ЗАДАЧА З БАГАТОТОЧКОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ СИСТЕМИ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ», Number, вип. 1(29), с. 45-59, Лют 2019.