[1]
Н. М. Гедзик, «ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ДЕСОРБЦІЇ МЕТАНУ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ З НИЗЬКОПРОНИКНИМИ КОЛЕКТОРАМИ», Number, вип. 1(33), с. 183-191, Лют 2019.