Сеничак, В. М., & Сеничак, В. В. (2019). ЙМОВІРНІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СКІНЧЕННО-РІЗНИЦЕВИХ ТА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ У КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(38), 57-70. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/36