(1)
Bedzir О. O.; Shopa, V. M. ФРИКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ПРОРІЗНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРУЖНИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРТІ. Number 2018, 128-136.