(1)
Сеничак, В. М.; Сеничак, В. В. ЙМОВІРНІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СКІНЧЕННО-РІЗНИЦЕВИХ ТА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ У КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ. Number 2019, 57-70.