(1)
Грицишин, В. І. ФІЗИКО-ПЕТРОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОЛЕКТОРІВ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ КАРПАТСЬКОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ. Number 2019, 232-255.