(1)
Василишин, Т. В. ОПЕРАЦІЯ ЗГОРТКИ НА ПРОСТОРІ, СПРЯЖЕНОМУ ДО АЛГЕБРИ C(P*(X) . Number 2019, 23-27.