(1)
Савчук, Я. І. ПРО МНОЖИНУ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН ДЕФЕКТІВ ДЛЯ ЦІЛОЇ КРИВОЇ СКІНЧЕННОГО ПОРЯДКУ. Number 2019, 16-19.