(1)
Фреїк, Д. М.; Горічок, І. В.; Дикун, Н. І.; Дзумедзей, Р. О.; Яремій, І. П.; Лисюк, Ю. В. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛЮМБУМ ТЕЛУРИДУ ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ. Number 2019, 144-154.