(1)
Федак, І. В. ДЕЯКІ БІЄКТИВНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОБЕРНЕНІ ДО НИХ ФУНКЦІЇ: Array. Number 2019, 26-30.