(1)
Репетило, С. М. .; Глинський, Я. М. . РЕГУЛЯРИЗАЦІЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ З МІШАНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Number 2021, 11-19.