(1)
Гураль, І. М.; Наквасюк, Ю. А. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВПЛИВУ В’ЯЗКОГО НАПОВНЮВАЧА НА РУХ ТІЛА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В РЕЖИМІ ПРЕЦЕСІЇ. Number 2019, 90-99.