(1)
Новосядлий, С. П.; Терлецький, А. І.; Фрик, О. Б. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ЕПІТАКСІЇ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР КРЕМНІЮ ТА ГАЛІЮ АРСЕНІДУ. Number 2019, 63-79.