(1)
Симотюк, М. М.; Тимків, І. Р. ЗАДАЧА З БАГАТОТОЧКОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ СИСТЕМИ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ. Number 2019, 45-59.