(1)
Базилевич, І. Б.; Якимишин, Х. М.; Пилипчук, Х. В. ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ КІЛЬКОСТІ ЧАСТИНОК, ЯКІ ЕМІГРУВАЛИ ІЗ СИСТЕМИ. Number 2019, 45-55.