[1]
Сеничак, В.М. і Сеничак, В.В. 2019. ЙМОВІРНІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СКІНЧЕННО-РІЗНИЦЕВИХ ТА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ У КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number. 2(38) (Лют 2019), 57-70.